SFO

Hummeltofteskolen vægter at skabe et læringsmiljø, hvor det er positivt at have viden og attraktivt at lære. Undervisningsrummet er en tydelig struktureret ramme for læring, hvor fordybelse er en værdi i sig selv.

Hummeltofteskolen benytter undervisnings-
differentiering som et bærende pædagogisk princip med afsæt i fællesskabet og med fokus på varierede undervisningsformer. Eleverne inddrages i undervisnings- og læringsmål og modtager feedback.

Skolen har fokus på, at eleverne er i trivsel og flow – en tilstand af engagement, hvor udfor-
dringer og kompetencer er afstemt med hinanden.

I en tid, hvor børn og unge færdes på en masse forskellige arenaer og skal navigere mellem hjem, skole, fritidsaktiviteter, venner, sociale medier m.v., er det rart med et fast, hyggeligt holdepunkt i hverdagen.

Tryggehvile forsøger at være dette holdepunkt for børnene ved at skabe en behagelig og inkluderende atmosfære; et trygt sted, hvor der altid er plads til én til, hvor der er et stykke brød eller frugt og hvor der altid er en voksen at tale med.

Vi har mange værksteder og aktiviteter, men det er mindst lige så vigtigt, at klubben er et sted, hvor alle børn og unge kan være sig selv i de vigtige - og til tider besværlige - år fra man er 10-18.