SFO

Hummeltofteskolen vægter at skabe et læringsmiljø, hvor det er positivt at have viden og attraktivt at lære. Undervisningsrummet er en tydelig struktureret ramme for læring, hvor fordybelse er en værdi i sig selv.

Hummeltofteskolen benytter undervisnings-
differentiering som et bærende pædagogisk princip med afsæt i fællesskabet og med fokus på varierede undervisningsformer. Eleverne inddrages i undervisnings- og læringsmål og modtager feedback.

Skolen har fokus på, at eleverne er i trivsel og flow – en tilstand af engagement, hvor udfor-
dringer og kompetencer er afstemt med hinanden.

.